Potrebujeme ho nielen v prirodzenom prostredí, teda prírodný zdroj – slnko, ale tiež aj u nás doma, v škole alebo v práci. Vždy bude hrať jednoducho prím.

V hlavnej úlohe technológie

Pozrieme sa teraz na dve zaujímavé možnosti, ktoré sú dnes bežne dostupné.
Technológia pre zobrazenie informácií a to pomocou matice LED (Light-Emitting Diode) diód alebo LCD displejov (Liquid-Crystal Display) pracujú na úplne odlišnom princípe. Obe možnosti majú svoje klady a zápory pri svojom použití a najčastejšie ich môžeme vidieť vo vonkajšom prostredí.

zobrazení

Farebnosť LED panelov a ich riešenie

Led panely sú aktuálne najpoužívanejším systémomna zobrazenie napríklad informácií vo verejnej doprave. Sú vybavené pomocou diód, ktoré zobrazujú určitý bod z informačnej plochy, farebnosť závisí od použitého typu.

Spôsob zobrazenia môžeme deliť na:

·        jednofarebný

Zvyčajne sa jedná o červenú, žltú, zelenú či bielu farbu. Tento variant je skôr vhodný pre jednoduchšiu grafiku (zástavkové panely alebo označníky). Sú ďaleko lacnejšie ako typ LCD.

·        dve základné farby

Väčšinou sa jedná o kombináciu farieb červená – zelená alebo červená – žltá. Celkovo zobrazíte vlastne tri farby zmiešaním dvoch základných typov. Cena je minimálne o 50% vyššia ako u predchádzajúceho riešenia. Vďaka rozlíšeniu potom má cestujúci výhodu, že spozná o aký spoj sa jedná (vlak, autobus alebo električka).

·        tri základné farby

Tu už je to klasika červená – zelená – modrá. Tento variant sa ale veľmi často nepoužíva.

·        tri základné farby s plným grafickým riadením svitu

Toto prevedenie už takmer zodpovedá LCD displejom, kedy bod má ďaleko väčšiu svietivosť. Toto riešenie už nahrádza veľké obrazovky a je ďaleko drahšie ako klasické LCD displeje.

reklamy
 
Pomocou jednofarebných panelov zobrazíte iba informácie zložené z jednotlivých znakov použitej znakovej sady (možno niektoré znaky upraviť na jednoduché piktogramy pre dosiahnutie čiastočného grafického efektu). Naproti tomu LCD displeje bežne zvládajú zobrazenie minimálne 256 tis. farieb a viac.
Preto je vhodnejšie sa u LED displejov zamerať na blikanie polí, ak chceme zdôrazniť daný text či piktogram. Inverzné zobrazenie textov vďaka „veľkým“ zobrazovaným bodom môže spôsobiť horšiu čitateľnosť.
Vonku treba tiež svetlo a farby nám dodajú na dobrej nálade.