Už je to tu. Prišla k nám doslova elektronická doba, kedy budeme pomocou pripojenia k internetu vybavovať i povinné a dôležité veci. Kto nemá skúsenosti s počítačmi a dnešnou technológiou, mal by sa už dnes, túto minútu, začať zaúčať, o chvíľu budeme všetci všetko vybavovať online.  Predstavím si výhody v tom, že rady na úradoch budú dúfam minulosťou. Aj nezmyslené chodenie pre podpisy, zmluvy a iné papiere z miesta na miesto. Veď to poznáme, človek aby si na tieto vybavovačky našiel celé 2 dni a aj tak to nekončí. Vy musíte mať čas vždy, no ten kto schvaľuje, na Vás vždy čas nemá. Potom nastávajú nezhody, kedy jeden od Vás tlačivo vyžaduje ihneď a druhý Vám ho len tak hneď nedá. Sme odkázaní na viac ľudí, no tí spolu nespolupracujú a potom ak nestíhame tak to vyzerá, že to je naša chyba. No formou online by mohlo byť všetko prehľadnejšie, praktickejšie a ľudskejšie a dúfam, že by sme časom žiadne úrady a podobné inštitúcie nepotrebovali, orientovali by sme sa sami a online. Aj úradní pracovníci či dokonca samotní zodpovední vedúci by si na nás formou online možno našli viacej času a spolupráca zo všetkých strán by bola prehľadnejšia.  Ale to predbieham až moc dopredu. Zatiaľ je to v štádiu, kedy si môžeme /nemusíme/ takouto cestou uľahčiť platbu či podobné záležitosti. Oficiálne teda môžeme platiť a vybavovať i elektronicky, online spôsobom.
kancelář na úřadě
•        Píšem o tom z toho dôvodu, lebo Európska únia oficiálne schválila dôveryhodnosť k elektrickej identifikácii pre elektronické transakcie. Od 1. júla 2016 teda vravíme o službách eIDAS.
EIDAS zrovnoprávňuje papierový dokument s klasickým podpisom a elektronický dokument s takzvaným kvalifikovaným elektronickým podpisom využívajúcim kryptografické mechanizmy. Po novom je teda spojený i s používaním čipovej karty.“
pracovní diář
Veď si zoberme fakt, že aj na úradoch už dávame podpis elektronicky. Ak si zažiadame o toto príslušenstvo, pomocou ktorého budeme môcť dávať podpisy elektronicky, tak na úrad nemusíme už chodiť osobne. Na čo aj? Dôležité spisy môžeme poslať mailom a podpisovať sa budeme môcť takisto online. Viac informácií o tomto príslušenstve je Vám povinný poskytnúť Váš úrad. Spýtajte sa na tento nový elektronický podpis, kedy budete môcť vybavovať veci online.