►►Táto aplikácia je určená pre deti do 12 rokov. Má ísť o bespečnú konverzáciu v aplikácii Messenger kids.V tejto aplikácii môžu rodičia sledovať o čom sa deti píšu, aký obsah posielajú či čo práve Vaše deti robia,Rodiča najprv musia schváliť konverzáciu a až potom si môžu písať zo svojimi kamarátmi či s rodinou.

whatsup
 
Bolo prezradené všetko ?
 
·         Pár informácií si o tejto aplikácie ešte povieme. Táto aplikácia dosiahla najvyššie dosiahnuté hodnotenie 4.0 pričom mala viac ako 274 tisíc pozitívnych hodnotení . No z pozitíva musí prísť aj negatívum. Aplikácia taktiež dosiahla 67 tisíc negatívnych hodnotení. Ďalšia informácia je že tak ako v klasickom messngeri tak aj v tomto môžu deti posielť fotografie a uskutočniť video hovorí. A to e nazaber je že  ľudia sa snažia  túto aplikáciu  zrušiť pretože  si myslia že je  kontroverzná  a majú podozrenie na detskú  pornogradiu. Problém však  nastáva v dostupnosti . Táto aplikácia zatail nie je povolené sťahovať v našej krajine . Avšak keby bola táto aplikácia dostupná u nás na Slovensku nemusite sa báť. Pretože vy rodičia máte pod kontrolou svoje deti a prakticky si viete skontrolovať a kým si pišu , a o čom si pišu. Ak zistíte že môže ísť o zneužitie či šikanu môžete používateľa nahlásiť , prípadne to riešiť s políciou.

telefonování
 
·         Ale na druhej strane je dobré že konečne Facebook vymyslel niečo čo môže zabrániť šikanovaniu , či zneužívaniu . Takto budú vaše deti v 100 percentom bezpečí a pod Vašou kontrolov.  Avšak musíme počkať kým sa táto aplikácia dostane aj k nám na Slovensko aby ste si ju mohli sami vyskúšať a a vaše deti ju mohli bezproblémou používať . To však môže trvať nízky čas , preto ak vaše deti používajú klasickú verziu messngeri , sem tam sa môžete pozrieť s kým a o.čom si vaše deti píšu, aj keď je to omnoho taššie ako v aplikácii Messenger kids.