Komunikácia formou e – mailu a rôzne nástrahy


Komunikácia formou e – mailu, či skôr zasielanie súkromných údajov a dokumentov sa stala najpoužívanejšou metódou vybavovania. Takáto forma sa nám zdá bezpečná a hlavne praktická. Čo sa týka ochrany dokumentov a údajov, tak vo väčšine prípadoch prídu na správnu adresu a správnemu príjemcovi. Lenže existuje tu i reálna šanca, že takúto odoslanú e- mailovú správu môže niekto využiť na náš účet, pričom spreneverenie údajov a dokumentov využije vo svoj prospech a dotyčnému odosielateľovi môže spraviť vážne problémy, ktoré sa dotýkajú jeho súkromného života.
přetahování o email
Bezpečné zdieľanie dát?
Dôležité údaje máme už i len na kópii občianskeho preukazu, ktorú spomínanou formou e- mailu niekedy musíme zaslať. Ak ste bežný užívateľ a tieto údaje posielate overenej a Vám známej firme, malo by to byť v poriadku, no i tu hrozí možnosť, že sa niekto „nabúra“ do firemného počítača. Ale to je len príklad, riziká v podstate existujú pri každej činnosti, nehovorím, že sa Vám to stane, ale šanca existuje. Veď sa pozrime, aká je dnes rozšírená internetová kriminalita, presnejšie povedané, hackerstvo.
kontaktujte emailem
Väčšie riziko však existuje, pokiaľ sa jedná o firmu, ktorá s údajmi a ich zasielaním pracuje denne a to vo veľkom množstve. Stačí úplne jednoduchý omyl, kedy jeden zamestnanec firmy omylom zašle klientove údaje na inú adresu. Takto jednoducho sa môže človek dostať k cudzím údajom a v niektorých prípadoch ich i zneužiť. Takáto nepríjemnosť hrozí aj v prípade chybného nasmerovania, kedy používame automatický e- klient.
Možné riešenia
Jednou možnosťou je zriadiť si FTP server, no to skôr v prípade, kedy so zasielaním údajov pracujete vo väčšom množstve, denne. Sympatickejší spôsob, ktorý môže využiť i jednotlivec je vytvorenie súkromného cloud disku. V inom prípade stačí údaje zašifrovať a súkromný kód na ich zobrazenie zaslať klientovi pomocou SMS správy.