Kvalitné škridle ako estetický doplnok strechy

Strecha predstavuje tú časť strechy, ktorá si zaslúži najväčšiu pozornosť. Kvalita krytiny a to, z akých materiálov je strecha ako celok zhotovená sa dokáže na stavbe nepríjemne podpísať. Aj keď v súčasnosti už trh so stavebným materiálom nahradil staré materiály za nové, ktoré sú ekonomické, kvalitné a ekologické, ešte stále platí to, že práve cena by nemala byť rozhodujúcim faktorom. Najlacnejšia škridla, ba ani najdrahšia škridla nemusí byť zárukou kvality. Dôležité je, aby ste výber škridle dôkladne prehodnotili a boli si na 100 % istý, že tento typ je pre vašu nehnuteľnosť tým najlepším riešením.

střechy

Hmotnosť škridle patrí medzi dôležitý faktor

Existuje nespočetne veľa škridlí, ktoré sa vyrábajú v rôznych materiáloch, veľkostiach, farbách a rozličnými výrobnými postupmi. Rovnako tiež škridle môžu disponovať rôznou váhou, ktorá tiež dokáže stavbe buď pomôcť, alebo ju viac menej zničiť. Otázka hmotnosti je veľmi dôležitá. Medzi ťažké krytiny sa zaraďujú betónové a pálené škridly. V prípade striech platí jedno pravidlo – čím ťažšia krytina, tým väčšia stabilita celej stavby. Škridle z kategórie ťažkých a stredne ťažkých síce zaťažujú krov viac, sú však odolnejšie voči výkyvom počasia. Veľkým plusom je aj to, že dokážu ľahšie zamedziť prenikaniu dažďa, vetru či snehu do stavby, ale hlavne zamedzujú prenikaniu hluku do stavby. Pred rozhodnutím o tom, aký typ škridle bude na streche použitý, nechajte si od odborníka vypočítať potrebnú a maximálnu nosnosť krovu a konštrukcie, ktorá sa pod ním nachádza. Túto činnosť vám zabezpečí napríklad statik alebo projektant.

Pri výbere škridle zvážte aj jej veľkosť

Rozhodnutie o tom, či škridle budú väčšie alebo menšie dokáže značne narušiť rozpočet. Veľkoformátové škridle sa používajú v menšom množstve, nakoľko dokážu zakryť väčší objem strechy. Škridlíc menších tvarov je na pokrytie jedného metra štvorcového potrebných približne 15, pričom pri veľkoformátových stačí 8 kusov. Čím menej kusov, tým lepšie – s väčším množstvom škridlíc priamo úmerne rastie aj potreba lát, väčšia spotreba doplnkových škridlíc a pokrývač sa oveľa viac narobí, čo sa tiež odrazí vo výslednej cene za strechu. Škridle by však mali mať vysokú pevnosť.

tašky

Ak vás sa chystáte rekonštruovať strechu či položiť ju na vašu novú nehnuteľnosť, nezabudnite si o tejto problematike prečítať čo najviac. Kvalitné informácie získate od skutočných odborníkov, čo dokáže do značnej miery ovplyvniť váš názor. Ak máte akékoľvek otázky či potrebujete asistenciu, navštívte stránku www.krytina.sk, kde nájdete nielen kontakty na tých, ktorí vám ochotne pomôžu, ale aj množstvo zaujímavých informácií o strechách a strešných krytinách.