Prvom rade definujem a charakterizujme ako komerčnú banku ako takú. Aby sme vedeli komerčná je synonymum obchodnej banky. Banka je právnickou osobou na území slovenskej republiky  a vystupuje ako akciová spoločnosť pričom právna úprava ta je zakotvená zákone o bankách. Následne na to môžeme uviesť že banka je  finančný inštitúcia ktorej je hlavný úlohy sú primanie vkladov a poskytovanie úverov, takto je charakterizovaná banka zákone o bankách. 

euro

Ďalšími úlohami sú investičné činnosti , obchodovanie s cennými papiermi, zmenárenské činnosti, poradenské činnosti a tak ďalej. Banky vieme rozdeliť podľa zamerania a to na univerzálne a špeciálne.  Univerzálne vykonávajú všetky činnosti a špecializovane sa špecializujú na určitú činnosť-to znamená len na čisto investičné banky a tak ďalej. Z hľadiska vlastníctva poznáme verejné , súkromné a zmiešané.

 Operácie komerčný bánk sú zamerané na získavanie zdrojov. A komerčná banka vystupuje ako dlžník voči určitých vzťahov. Pri pasívnych operaciach hovoríme o vkladoch. Všetky vklady ktoré banka príjme. Užšom zmysle slova vieme rozdeliť tieto vklady na požiadanie , úsporové vklady , a terminované vklady. Druhov bankovou  pasívnou operáciou sú úvery a výpožičky ktoré si ale banka vypožičiava od iných subjektov takže vystupuje ako dlžník. Ide o úvery a výpožičky od iných komerčných bánk alebo od centrálnej banky .

pokles

Pri aktívnych operaciach komerčná banka vystupuje ako veriteľ to znamená že sa zvyšuje aktív danej banky – Tú hovoríme o akciách keď  banka vypožičiava peniaze ľudom. Pôžičky poznáme krátkodobé , strednodobé a dlhodobé pôžičky a banky najčastejšie požičiavajú na dlhodobo. Krátkodobé úvery sú uverí zvyčajne na jeden rok. Pod strednodobé a dlhodobé patria hypotekárny úver , spotrebný úver ,  Ale skôr ako si začneme požičiavať od bánk musíme mať vytvorený účet v banke po ktorom sa schvaľuje pôžička.