No predstavte si to. Bolo by to skvelé, však? Predsa je demokracia, každý z nás by mal právo rozhodnúť o tom, akou cestou sa bude ekonomika uberať. Každý by sme mali dostať možnosť zahlasovať pomocou referenda za smer, akým chceme, aby sa naša ekonomika uberala. A pritom by to nemuselo byť také ťažké a nereálne, ako si myslíte. Dovoľte, milí čitatelia, aby som teda opísal následujúci model ekonomiky.

město

•         Spravodliváa pre spoločnosť účinná ekonomika musí stáť na rozhodovaní. V dnešnom systéme majú slovo v ekonomike hlavne manažéri, vlastníci, právnici, inžinieri, finanční úradníci i lekári. Títo pracovníci svojou dennou prácou prispievajú k ekonomického systému v našom štáte.

•         Ale čo ľudia, ktorí sa živia rutínnym zamestnaním? Ich sa nikto na nič nepýta. Pritom aj my máme účasť na našej ekonomike. Ekonomika sa predsa dotýka aj nás a v demokracii o tom musíme mať teda právo rozhodovať. Prečo sa zmeny dejú za našim chrbtom? Platiť a pracovať áno, ale na názor sa nás nikto nespýta. A ak aj spýta, náš názor nemá váhu.

euro

•         V spravodlivom ekonomickom systéme spoločnosť musí mať právo na samosprávu. Musíme mať právo ovplyvňovať riadiace procesy do takej miery, do akej sa nás týkajú a zasahujú do nášho života. To je predsa demokracia. Občiansku samosprávu by sme obhájili tým, že hrdo odpovieme: Naša samospráva slúži k solidarite, rozličnosti a rovnosti nás občanov. Ak však uznávate iné hodnoty, obhájite samosprávu Vašimi hodnotami. Proste na samosprávu musíme mať dôvod a je pochopiteľné, že budeme ju vedieť obhájiť pravdivými slovami.

•         V modele správneho ekonomického systému by mal byť občan odmenený za svoje úsilie a obetu. Nie je za svoj majetok a moc. O tom, kto vynaložil aké úsilie a obetu musí rozhodovať zamestnanecká rada. Rozhodovalo by sa následovne:

I.         Ak máte dlhý pracovný čas a pracujete efektívne.
II.       Ak pracujete kratšie, no Vaša práca napomáha sociálnemu blahu
III.     Ak vykonávate ťažkú a nebezpečnú prácu

finance

Vo všetkých 3 prípadoch by mala slovo a dohľad zamestnanecká rada, pomocou ktorej by ste následne boli za tieto 3 body finančne odmenovaní.