Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vo všeobecnosti používame verbálnu komunikáciu. Ale je tu iný jazyk, ktorý je v USA tretím najpoužívanejším jazykom – a to tá, ktorá sa nehovorí. Je to znaková reč – prirodzený jazyk, ktorý používa gestá na vytvorenie slov, ktoré používame na vyjadrenie. Americký znakový jazyk alebo ASL je krásny spôsob komunikácie. Len si predstavte, že ste schopný komunikovať s gestami, rovnako ako so slovami plynule. Mnoho ľudí si uvedomuje, že učenie znakovej reči môže byť skvelým koníčkom, ktorý sa môže ľahko zmeniť na vysoko platené povolanie v rôznych oblastiach.

souhlas

Pomocou znakovej reči môžete s niekým hovoriť na diaľku, bez toho, aby ste vlastne používali svoj hlas. Je to krásny jazyk, ktorý bol vyvinutý akoby umenie. Je to primárny jazyk používaný tými, ktorí nemôžu počuť ani hovoriť. Znakový jazyk otvoril svet tým, že im pomohol prispieť k spoločnosti bez ohľadu na ich takzvaný handicap.

Znakový jazyk je skôr z perspektívy diváka než z toho, kto "hovorí". Sú tu výrazy tváre, ako používať vaše obočie, zdvíhanie alebo spúšťanie a jazyk tela sú súčasťou jazyka. Dôraz sa klade na to, čo máte v úmysle vyjadriť. Keď hovoríme, používame samohlásky a spoluhlásky. V znakovej reči sú to tvary ruky, kde umiestňujete ruku a pohyby svojej ruky. Zatiaľ čo je ľahké sa učiť znakový jazyk, nájdete niektoré špecifické frázy, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny alebo pre oblasti. Napríklad to, čo je dobré v britskom znakovom jazyku, sa môže líšiť od znakového jazyka používaného v inej krajine.

schválení

Pokiaľ ide o odchýlky, v rôznych oblastiach by sa mohli používať rôzne označenia pre to isté slovo. Niektoré znaky môžu byť špecifické pre mužov, zatiaľ čo niektoré môžu byť pre ženy. Podobne aj malé deti môžu používať určité znaky, zatiaľ čo starší ľudia používajú určité znaky.