Slovensko bude mať na svojom území historicky prvú inštitúciu Európskej únie

Slovensko je členom EÚ a okrem povinností, ktoré z tohto členstva krajine vyplývajú, si môžeme uplatňovať aj nejaké práva a výhody. Niektoré z nich sú spojené s možnosťou usídliť na Slovensku organizácie či orgány alebo inštitúcie, ktorých úlohou je uľahčiť občanom štátu lepšiu implementáciu a dostupnosť práva v sociálnej či pracovnej oblasti.

město.jpg
 
Inštitúcia EÚ už aj na Slovensku
Jedným z nich je Európsky orgán práce (ELA), ktorého sídlom by mala byť Bratislava. Rozhodnutie padlo v Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu a bude to prvá inštitúcia Európskej únie na území Slovenska. Pri rokovaní rady bol aj zástupca našej vlády a tým bol minister práce Ján Richter (Smer-SD).
 
Záujemcovia vyšli naprázdno
Záujem o sídlo tejto inštitúcie prejavilo viacero štátov, okrem Lotyšska, Bulharska a Cypru na začiatku prejavili záujem aj Chorvátsko a Rumunsko, ako víťaz však z tohto súboja vyšlo Slovensko. Pre sídlo ELA už rezort práce vytypoval aj priestor. Navrhuje ho v okolí autobusovej stanice a blízko novej výstavby biznis centra, ktorá prebieha na Landererovej ulici.

rodina.jpg
 
Dostupnejšia informovanosť
Definitívne slovo o zriadení ELA vyslovil Európsky parlament spolu s Radou EÚ a Európskou komisiou ešte 14.februára 2019. Pre obyvateľov krajiny to bude znamenať zlepšenie koordinácie sociálneho zabezpečenia a tiež implementácie práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility. Občania a podniky sa prostredníctvom nej dozvedia viac o svojich povinnostiach, ale aj právach pri mobilite, ďalšou činnosťou bude koordinácia spolupráce členských štátov hlavne pri vykonávaní spoločných inšpekcií. Popritom bude mať aj funkciu mediátora v sporoch medzi jednotlivými členskými štátmi. Počiatočné odhady o rozpočte ELA hovoria o sume okolo 50 miliónov eur. V agentúre bude zamestnaných asi 140 zamestnancov a medzi nimi bude 60 expertov vyslaných členskými štátmi, ktorých úloha bude spočívať aj v zastávaní postu národných styčných úradníkov.