Obdobie puberty nie je ľahké ako pre deti, tak ani pre rodičov. A aj keď si rodičia a celé okolie mladých myslia, že práve oni trpia ich správaním najviac, nie je to úplne tak. Puberta síce nie je choroba, avšak ani výmysel. Ide o skutočné a výrazné hormonálne zmeny v organizme. Takže nevhodné, kritické, agresívne a nepríjemné správanie, má svoje reálne základy.

školák
 
Tento životný míľnik, prebieha u každého dieťaťa rozdielne, dokonca aj v inom veku a dĺžke. V niektorých rodinách sa prejavuje častými hádkami, inde dieťa prestane komunikovať úplne a niektoré ratolesti nás obdaria aj poriadnou dávkou problémov v škole, či mimo nej.

V prvom rade by ste si mali uvedomiť, že vy ste tí, ktorí majú už toto neľahké obdobie za sebou. A preto by ste mali byť oporou a pomocníkom, nie dozorcom, ktorý stále niečo prikazuje a zakazuje. Najviac sa asi hodí známe príslovie: „múdrejší ustúpi“. A verte, že tými múdrejšími musíte byť jednoducho vy. https://www.sanbun.sk/dieta-v-puberte-vas-nesmie-rozhodit/ aj tento príbeh to potvrdzuje.
 
Pri každom dieťati platí iný prístup. Vo veku kedy sa puberta začína, by sme však svojho potomka mali poznať už dostatočne na to, aby sme vedeli čo ho poteší, rozčúli, upokojí, alebo naopak rozruší. Snažte sa toto obdobie prekonať v čo najväčšom pokoji. Verte, že za to budete vďačný najmä v neskoršom veku dieťaťa.

láska
 
Samozrejme je potrebné určiť si hranice. Tínedžer, ktorý ma absolútnu voľnosť, ju nemusí vždy využiť tak, ako by sme si predstavovali. Ak však neprijíma niektoré z vašich prosieb, skúste reagovať o čosi pokojnejšie ako v minulosti.
Absolútnym základom je komunikácia. To však platí pre celý život. Skúste svoje dieťa vypočuť. Ak sa vám prizná s nejakou tou hlúposťou, ktorú vyviedlo, netrestajte ho domácim vezením, alebo zabavením telefónu. Tak stratíte dôveru a verte, že to bolo naposledy, kedy ste sa dočkali úprimnosti. Radšej sa o danej veci porozprávajte. Vysvetlite mu, prečo by sa niečo podobné už nemalo opakovať a celý rozhovor ukončite ako kamaráti. Práve otvorený a kamarátsky vzťah s vašou ratolesťou, vám pomôže obdobie puberty zvládnuť v relatívnom pokoji.