Čo je to zelený program hotela alebo reštaurácie?


Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej Republiky sa pripája k iniciatíve, ktorú Medzinárodná asociácia hotelov a reštaurácií (IH&RA) nazýva Green Management, alebo tiež Zelený program. Táto iniciatíva je organizovaná pod záštitou princa Charlesa z Walesu. Cieľom programu je podporovať aktivity hotelov pre zlepšovanie životného prostredia.
koupelna s okny
Deje sa tak znižovaním spotreby každého druhu energie. Používajú sa technológie, ktoré smerujú k menšej miere zaťaženia životného prostredia. Zmenšuje sa objem odpadu a znižujú sa aj emisie. A nižšia spotreba znamená napokon aj nižšie náklady. Hotel sa o ochranu prírody stará za pomoci odborníka na šetrenie životného prostredia a v neposlednom rade za aktívnej pomoci hosťov.

O životné prostredie je možné sa v hoteli starať aj tak, že hotel:
Ø  používa čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú chlór (netoxické)
Ø  vypína spotrebiče, ktoré nie je potrebné mať v prevádzke
Ø  vykurovanie je riadené podľa obsadenosti hotela
Ø  triedi odpad
Ø  zbiera odpadový papier
Ø  sporí vodu prostredníctvom splachovačov s obmedzovačmi
Ø  preferuje recyklovaný papier
Ø  tekutý odpad odovzdáva pre chov zvierat
Ø  zásobuje sa veľkospotrebiteľskými baleniami (návratnými obalmi)
Ø  k dispozícií má chladničky, ktoré neobsahujú freóny
Ø  využíva žiarovky s predĺženou životnosťou
Ø  čistí odpadové vody, znižuje ich množstvá
Ø  spolupracuje s dodávateľmi
Ø  spolupracuje s hosťami

Spolupráca hosťa
Hotel vyzve hosťa k spolupráci tak, že do kúpeľne umiestni stojanček s nápisom uteráky.
Ak hosť nehodí uteráky na zem, dáva signál, že netrvá na ich výmene a tým pomáha sporiť vodu na pranie, pracie prášky a tiež kvalitu vody. Visačka – prosím vymeňte mi posteľnú bielizeň umožní hosťovi (pri viacdennom pobyte) netrvať na každodennom vymieňaní posteľnej bielizne.

Slovenský hotelový manažment dôsledne a poctivo sleduje a dodržiava ekologické trendy. Tento fakt je potešujúci aj keď u nás nie až tak všedný, a preto prekvapivý. Hotely všeobecne sú známe svojou vysokou spotrebou energii a znečisťovaním a plytvaním energiami. Stále je veľmi náročné udržať náklady na prijateľnej úrovni tak, aby to nešlo na úkor hosťa. Aj zdanlivo obyčajné maličkosti zavážia. Tzv. „ekopriateľské“ hotely preukázali na trhu nárast tržieb o tridsať percent, kým ostatné stále klesajú.
župany na posteli
Dôležitá je tiež spolupráca s cestovnými kanceláriami po celom svete. Kancelárie a touroperátori uskutočňujú politiku ochrany životného prostredia. Spojenie sa s nimi je veľmi prospešné, a to z toho dôvodu, že vo svojej ponuke tieto kancelárie uprednostňujú tie zariadenia, ktoré ekologické aktivity práve realizujú.

Záujem hotelových hostí o ochranu životného prostredia stále rastie.Každý hotel by prostredníctvom svojho manažmentu mal hosťom ukázať, že s rovnakou starostlivosťou ako o nich sa stará aj o prírodu a o životné prostredie. Takto si získa rešpekt a lojalitu hostí. „Zelená cesta“ však nie je úlohou, ktorú možno zrealizovať a napĺňať zo dňa na deň, len tak. Jedná sa o dlhodobý záväzok a zodpovednosť z neho vyplývajúca zahŕňa snahu o sústavný proces zlepšovania sa. Tento program treba riadiť v súlade s rytmom hotela. Býva problematická práve otázka „kde a ako začať“.

Najdôležitejším predpokladom je, aby sa vedenie hotela a celý jeho manažment oboznámil s Chartou životného prostredia, ktorú následne prijme a implementuje do politiky hotela. V nej sa nachádzajú informácie, ktoré by mal každý hoteliér nielen ovládať, ale postupne aj zavádzať do praxe, implementovať do chodu hotela – veľkého či malého hotelového alebo reštauračného zariadenia.

3.5/5 - (4 votes)