Nemecká letecká spoločnosť, ktorá prevádzkuje lietadlá po celej Európe vyhlásila insolventnosť. Jej hlavný akcionár Etihad Airways, neposkytol spoločnosti finančnú podporu. Dôvodom majú byť malé zisky zo služieb, ktoré nemecká letecká spoločnosť poskytuje. Letecká spoločnosť dosiahla stratu vo výške viac ako 700 miliónov €, čo presahuje jej vlastný kapitál. Zaujímavosťou je, že aj keď letecká spoločnosť Air Berlin vykazovala finančné straty už rok po svojom vstupe na trh (2012), naďalej bola finančne podporovaná nemalými finančnými prostriedkami od jednej z najbohatších leteckých spoločností na svete (Etihad Airways). Rok po svojom vstupe na trh vykazovala stratu vo výške takmer 300 miliónov €, následne takmer 400 miliónov €, až nakoniec straty presiahli jej vlastný kapitál.

letadlo

Úver od nemeckej vlády
Podľa dostupných zdrojov vyplýva, že leteckú spoločnosť má zachrániť nemecká vláda, ktorá poskytne úver vo výške približne 150 miliónov €. Podľa analytikov jej táto suma peňazí vystačí na približne dobu 3 mesiacov. Pravdepodobne po vyčerpaní finančnej podpory od nemeckej vlády, spoločnosť Air Berlin krachuje. Ak sa nenájde investor, ktorý by podporil leteckú spoločnosť finančnými zdrojmi, Nemecko príde o druhú najväčšiu leteckú spoločnosť na nemeckom trhu s leteckými službami.

letiště

Záujem zo strany Lufthansa
Najväčšia nemecká letecká spoločnosť prejavila záujem o prebratie určitých podielov s právom na vlastnenie väčšinového podielu leteckej spoločnosti Air Berlin. Lufthansa by dokázala zabezpečiť potrebné financie na prevádzkovanie spoločnosti a dokázala by ju postaviť znova na nohy. Túto neľahkú úlohu, vzhľadom na veľké finančné straty, by si mohla vziať na starosť vďaka vysokým ziskom a prosperite asi najžiadanejšej nemeckej leteckej spoločnosti.  Je len otázne ako táto záchrana dopadne a či vôbec nejako dopadne.